POLÍTICA DE PRIVACITAT

escolaidiomestarragona.cat

1. Quina és l’empresa responsable del tractament de les seves dades?

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és ESCOLA IDIOMES TARRAGONA, S.L. (En endavant, ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT) domiciliada a Rambla Nova, múmero 3, 1r – 43004 Tarragona – Espanya, amb CIF B43850411 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona.

– Per què ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT està legitimada per dur a terme el tractament de dades? ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT té legitimació per al tractament de les seves dades per poder dur a terme la promoció a la qual els Usuaris s’hagin registrat en la seva condició de clients pel consentiment explícit o tàcit dels Usuaris sol·licitat en el registre.

ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del lloc web (en endavant, el “Lloc Web”) que ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT posa a disposició dels usuaris d’Internet (en endavant, els “Usuaris”) interessats en els serveis (des d’ara, els serveis) i continguts (d’ara endavant, els continguts) allotjats en el Lloc Web.

De conformitat amb el que estableix la normativa de privacitat aplicable i la seva normativa de desenvolupament, ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT, titular d’aquest lloc web, informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, creat per ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT sota la seva responsabilitat i l’activitat és la prestació de serveis de ensenyament de llinguas.

2. Si us plau llegeixi detingudament i seguiu les següents recomanacions:

• Utilitzeu contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

• Aquest lloc web no està dirigit a menors d’edat. Cal habilitar el control parental per prevenir i controlar l’accés de menors d’edat a Internet i informar els menors d’edat sobre aspectes relatius a la seguretat.

• Mantingui al seu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d’aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació a Internet, i en perill la informació allotjada en l’equip.

3. Quines són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT?

Les seves dades personals són recollides i tractades per ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT per diferents motius

(I) poder dur a terme tot el procés de comunicació i informació relativa a la seva comanda a la pàgina web en qüestió.

(Ii) per a remetre-li informació addicional sobre productes, esdeveniments, i promocions relatius a ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Amb el propòsit de poder realitzar els tractaments descrits en els apartats (i) i (ii), ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT podrà dur a terme l’elaboració de perfils i la segmentació de les seves dades.

L’acceptació de la present Política de Protecció de Dades i Privacitat suposa el consentiment exprés de l’Usuari al tractament de les dades personals facilitades.

No obstant això, l’Usuari podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a la següent adreça de correu electrònic administracio@escolaidiomestarragona.cat o mitjançant carta dirigida a ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT, domiciliada a Rambla Nova, múmero 3, 1r – 43004 Tarragona – Espanya.

4. A qui va a comunicar ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT les seves dades?

L’informem que ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT no cedirà les seves dades.

5. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran per part de ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT mentre l’usuari no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa dels serveis de ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT, i això amb la finalitat de rebre informació sobre productes i serveis relacionats amb recanvis de cotxe que puguin resultar del seu interès.

6. Drets dels usuaris en relació amb les seves dades

Els Usuaris tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, ( iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat.

Els Usuaris poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic administracio@escolaidimestarragona.cat indicant, el motiu de la petició. Els Usuaris poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Rambla Nova, número 3, 1r – 43004 Tarragona – Espanya.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació d’informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7. Seguretat de les dades

La protecció de la privacitat i les dades personals dels seus clients i visitants és molt important per a ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT. Per tant, ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT fa tot el que està en la seva mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada. Als seus dades només pot accedir el personal autoritzat.

ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

8. Preguntes

Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a administracio@escolaidiomestarragona.cat.

9. Canvis

ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT es reserva el dret de revisar la seva política de privacitat en el moment que ho consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la política de privacitat de ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT.

10. Condicions particulars

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen les modifiquen les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

Les clàusules relatives a la protecció de dades de caràcter personal contingudes en les condicions particulars que, si escau hagin pogut subscriure l’Usuari i ESCOLAIDIOMESTARRAGONA.CAT prevaldran en tot cas sobre la present Política de Protecció de Dades i Privacitat.